Chci vědět všechno

Rozvojový program OSN

Pin
Send
Share
Send


Barevná mapa světa označující Index lidského rozvoje (2004)>

Od roku 1990 UNDP každoročně vydává zprávu o lidském rozvoji na základě indexu lidského rozvoje. Zpráva o lidském rozvoji se zaměřuje na poskytování nových nástrojů pro měření rozvoje, fóra pro globální debatu o klíčových otázkách rozvoje a inovativní analýzy. UNDP vyzývá nezávislé odborníky, aby vypracovali zprávu shromážděním příspěvků od celosvětové sítě akademiků a vůdců vlád a občanské společnosti, jejichž odpovědností je přispívat údaji o ukazatelích rozvoje, osvědčených postupech a nápadech.

Index lidského rozvoje měří a shrnuje lidský rozvoj. Průměrné úspěchy v národech se měří těmito třemi rozměry:

 • Dlouhý a zdravý život, měřený podle očekávané délky života při narození
 • Znalosti měřené mírou gramotnosti dospělých v kombinaci s mírou zápisu na primární, sekundární a vysoké škole

a

 • Slušná životní úroveň, měřeno hrubým domácím produktem na obyvatele

Koordinační role OSN

UNDP hraje významnou koordinační roli pro činnosti OSN v oblasti rozvoje. To se provádí zejména prostřednictvím vedení rozvojové skupiny OSN a prostřednictvím systému rezidentských koordinátorů.

Odzbrojení a diskuse

V polovině roku 2006, jak poprvé oznámila společnost Inner City Press1 a poté The New Vision2 UNDP zastavil své odzbrojovací programy v oblasti Karamoja v Ugandě v reakci na porušování lidských práv v paralelních násilných odzbrojovacích programech prováděných Ugandskými lidovými obrannými silami.

Skupina OSN pro rozvoj

Rozvojová skupina OSN (UNDG) byla zřízena generálním tajemníkem v roce 1997 za účelem zlepšení účinnosti rozvoje OSN na úrovni zemí. UNDG sdružuje operační agentury zabývající se rozvojem. Skupině předsedá administrátor UNDP. UNDP také poskytuje sekretariát skupině.

UNDG vyvíjí politiky a postupy, které umožňují členským agenturám spolupracovat a analyzovat problémy zemí, plánovat podpůrné strategie, implementovat podpůrné programy, sledovat výsledky a prosazovat změnu. Tyto iniciativy zvyšují dopad OSN na pomoc zemím při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, včetně snižování chudoby.

Členy UNDG je více než 25 agentur OSN. Výkonný výbor se skládá ze čtyř „zakládajících členů“: UNICEF, UNFPA, WFP a UNDP. Kancelář vysokého komisaře pro lidská práva je ex-officio členem výkonného výboru.

Na začátku roku 2007 oznámil generální tajemník Ban Ki Moon ve své zprávě o soudržnosti celého systému OSN cíl dalšího sjednocení doručovacích systémů OSN na úrovni zemí. Generální tajemník Ban Ki Moon ve skutečnosti doporučuje v každé zemi jednotný doručovací systém OSN, aby se minimalizovala duplicita administrativní činnosti a úsilí s cílem maximalizovat dosažení rozvojových cílů tisíciletí.

Náboženská podpora

Kampaň tisíciletí OSN se sekretariátem v rámci UNDP byla založena v říjnu 2002 s cílem prosazovat globální hnutí k dosažení cílů tisíciletí a úzce spolupracovat s občanskou společností i vládou. Ve spolupráci se Světovou konferencí náboženství pro mír zveřejnil soubor nástrojů pro náboženské vůdce, „33stránkový multináboženský zdroj, který představuje MDG a klíčovou roli náboženských komunit v prosazování a činnosti směřující k rozvoji“. Kromě tohoto zdroje obsahuje brožura „Act Now Now for Millenium Development Goals“: výzvy náboženských vůdců a učenců 18 výroků od známých náboženských osobností povzbuzujících věřící, aby pomáhali při dosahování cílů.3. Kofi Annan napsal v úvodu k sadě nástrojů:

„Osvícení náboženští vůdci a učenci všech náboženství mají také klíčovou roli. Jejich obhajoba může ovlivnit politické vůdce i běžné občany. (…)

Vyzývám náboženské vůdce a učence, aby se podíleli na překonávání chudoby a hladu a na osvobození nejchudších a nejvíce marginalizovaných lidí na světě zoufalství. “

V USA vytvořila Národní rada křesťanů vymýcení chudoby: průvodce křesťanským studiem o vymýcení chudoby 4

Systém rezidentních koordinátorů

Aktuální rezidentní koordinátor UNDP je Stojance Kitanoski. Koordinuje všechny organizace systému OSN, které se podílejí na provozních činnostech pro rozvoj v této oblasti. Cílem systému RC je spojit různé agentury OSN s cílem zlepšit účinnost a účelnost operačních činností na úrovni zemí. Koordinátoři rezidentů, kteří jsou financováni, jmenováni a spravováni UNDP, vedou týmy zemí OSN ve více než 130 zemích a jsou určenými zástupci generálního tajemníka pro rozvojové operace. Úzká spolupráce s národními vládami, rezidentskými koordinátory a týmy zemí obhajuje zájmy a mandáty OSN, přičemž využívá podpory a vedení celé rodiny OSN.

Správce

Správce UNDP má diplomatické postavení nižšího generálního tajemníka a po generálním tajemníkovi OSN a zástupci generálního tajemníka je často označován jako třetí nejvyšší úředník v OSN. Správce jmenuje na čtyřleté funkční období generální tajemník. Valné shromáždění odpovídá za potvrzení jmenování.

Kromě jeho povinností vedoucího a provozního ředitele UNDP je administrátor také předsedou rozvojové skupiny OSN. Správce je přímo odpovědný Výkonné radě UNDP.

Velvyslanci dobré vůle

UNDP spolu s dalšími agenturami OSN dlouhodobě získává dobrovolné služby a podporu významných osobností jako velvyslanců dobré vůle nebo vyslanců mládeže, aby zdůrazňoval a prosazoval klíčové politiky. Podle webových stránek UNDP: „Jejich sláva pomáhá zesílit naléhavé a univerzální poselství lidského rozvoje a mezinárodní spolupráce a pomáhá urychlit dosažení rozvojových cílů tisíciletí.“

Globální velvyslanci

 • Nadine Gordimer
 • Misako Konno
 • Ronaldo
 • Zinedine Zidane
 • Korunní princ Haakon Magnus z Norska
 • Kaká
 • Didier Drogba
 • Maria Šarapovová

Velvyslanec regionální dobré vůle

 • Husajna Fahmy

Čestný velvyslanec pro lidský rozvoj

 • Princezna Basma Bint Talal z Jordánska

Čestný poradce pro sport a rozvoj

 • Syndiely Wade

Vyslanci mládeže

 • Dikembe Mutombo
 • Baaba Maal
 • Maria Mutola

Poznámky

 1. ↑ Inner City Press, Inner City Press. Načteno 14. dubna 2008.
 2. ↑ Nová vize, Nová vize. Načteno 14. dubna 2008.
 3. ↑ Millenium Campaign: Faith Based Organization, OSN Millenium Campaign. Načteno 14. května 2007.
 4. ↑ Globální chudoba, Národní rada církví Krista USA. Načteno 14. května 2007.

Reference

 • Bissell, Richard E. Rozvojový program Organizace spojených národů: selhání chudých na světě (studie US). Washington, DC: Heritage Foundation, 1985. ISBN 9780891952152
 • Klingbeil, Steph. Účinnost a reforma Rozvojového programu OSN (UNDP). (Gdi Book Series, No. 13), New York: Routledge, 1999. ISBN 9780714680323
 • Ratsimbaharison, Adrien M. Selhání rozvojových programů OSN pro Afriku, Dallas, TX: University Press of America, 2003. ISBN 978-0761826682
 • Whittaker, Davide. Organizace spojených národů v současném světě. London & New York: Routledge, 1997. ISBN 0415153174

Pin
Send
Share
Send